לדמוע???
סינגל המרטיט??????
פותח את הלב???????????????
לא נישאר אדישים?????????????????????????