לי"ט כסליו י חשיבות רק אצל חסידות אחת – חבד.
אצל כל האחרים זה יום רגיל .