כבר מזמן לא ראיתי אהר'לה יקטר, וב"ה ראיתי אותו מתחת החלון!!!