שכחתםלציין כי בנו הגה"ח רבי ירוחם שליט"א השתתף במעמד. הוא מקורב מאוד לחסידות / חסיד ממש.