כ"ק האדמו'ר מנדבורנה שליט"א
מאיר את חצר הקודש נדבורנה
ואת כלל תושבי העיר בכל ימות השנה בתפילותיו ובעצותיו ובברכותיו לכל אחד