איזו מוזיקה מלכותית ועיבוד מדויק מבית גלילי ומלכות