גועל נפש!!!!!!!!!!!!!!!
בושה
לך הביתה
מושחת!!!!!!!!!