באמת מקום מושלם
יש פה תושבים מדהימים תומכים עוזרים ונותנים מעצמם כל מה שיכולים