וואי וואי איזה יופי, יהי רצון (ואני אומר את זה בכוונה גדולה) שישארו כך טהורים וצדיקים ולא יתקלקלו בטומאות העמים שלצערנו מצויות אצלנו, כמו שקרה להרבה שעלו משם.