מזמן רציתי למחות נגד הביבסט הזה.
לא יאמן שעורך עיתון חרדי (חשוב מאד!) – רואה הכל רק במשקפי טובת ביב!
הייתי מנוי לעיתון, ולצערי בטלתי.
השיבנו ה' וגו'.