בס"ד
אדמו"ר קדוש, בנם של צדיקים.
דרך אגב הוא מארח חיילים בביתו כמו הילדים שלו. אני מכיר אותו אישית.