Aharon Krohn/Flash90

היום: רבבות נשות ובנות ישראל יתאחדו בעצרת חירום זעקה ותפילה נוכח המצב

במרכז העצרת יושמעו דברי מרנן גדולי ישראל שליט"א על חובתנו בשעת צרה ומצוקה זו • כן יובאו דברי חיזוק מגדולי התורה ויתקיים מעמד תפילה וזעקה למנוע משחית ומגיפה מעלינו • הנהלת החינוך העצמאי, איגוד הסמינרים ותנועת "בתיה" בקריאה לבנות ואימהותיהן ליטול חלק בעצרת הגדולה

 • סוף טראגי ל-13 שנים של תרדמת

  תוכן מקודם

 • האלמנה לקוית שמיעה ו4 הילדים נותרו ללא משען ומשענה

  תוכן מקודם

 • החיסון האמיתי לנזקי הקורונה הרוחניים: הישיבה שתציל את הילד שלך - כפר סיטרין

  תוכן מקודם

 • הרבו רחמים: אם לששה ילדים במצק קריטי

  תוכן מקודם

המוני נשות ובנות ישראל ישתתפו היום בעצרת חירום וזעקה אדירה והתעוררות לתיקון המעשים, לנוכח המצב הקשה השורר בארץ הקודש, בריבוי החולים הנאנקים על מיטת חוליים, ובהם אבות ואמהות צעירים לימים, הזקוקים לרחמי שמים מרובים, ולנוכח הטרגדיות הקשות לא עלינו שאירעו בתקופה האחרונה.

במהלך הכינוס יובאו דברי מרנן ורבנן שליט"א לרבבות נשות ובנות ישראל, לדעת את חובתינו ואת המוטל עלינו בשעת צרה ומצוקה זו. וכן יושמעו דברי חיזוק ע"י הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, הגאון רבי יצחק אזרחי שליט"א, הגאון רבי שמעון גלאי שליט"א. דברי פתיחה לעצרת יישא הרב אליעזר סורוצקין, המנהל הכללי של "החינוך העצמאי". דברי נעילה נרגשים ישמיע הרב חנניה צ'ולק יו"ר "עזר מציון". כמו כן תשמיע דברי חיזוק הרבנית ל. קולדצקי בתו של רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א.

בסיום העצרת יתאחדו רבבות נשות ובנות ישראל לעצרת תפילה וזעקה בתחנונים ובשוועה, להסיר את חרון האף ולמנוע משחית ומגפה מעלינו, לחלות פני מלך ולהחיות עם רב.
העצרת הגדולה תתקיים במרחב הטלפוני שע"י "קול מבי מדרשא" ביוזמת "יתד נאמן" היום יום ראשון בשעה 8 בערב, בהשתתפות המוני נשות ובנות ישראל שיתחזקו יחדיו בהתלכדות אדירה, לקיים מצוות התורה בשעת צרה ומצוקה, לפשפוש המעשים ולתיקונם, ומתוך אמונה ובטחון בישועת ד' הקרובה לבוא.

כמו הנהלות "החינוך העצמאי", "איגוד הסמינרים" ותנועת "בנות בית יעקב בתיה", פרסמו קריאה לבנות הסמינרים ובתי הספר והאימהות, שיטלו חלק בעצרת חשובה ונחוצה זו בעת בה אנו שרויים.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן