מזל טוב לראש הישיבה הרב ישראל זביחי, אשר עושה לילות כימים להרבצת התורה בעם ישראל, ירבה גבולך בתלמידים ותמשיך לזכות את הרבים