זה יפה שגם אנשים דתיים וחצי חילוניים ששקועים באינטרנט יכולים גם כן להבין שלא כל מה שהמדינה אומרת זה קדוש ואפשר גם להבין אחרת כי יש לנו אמונה ויש לנו ערכים אחרים ואולי גם שקורונה זה הרבה ניפוח והגזמה ושזהירות לא עוזרת וכולי זה מראה שהרב ועקנין יש לנו אחיזה חזקה אצל הציבור ושהם מאמינים לו והם איתו לגמרי