בד"ה: האשה הצדקנית מרת נחמה וועג ע"ה מטבריה – ירושלים

מירושלים של מעלה נעקרה דמות רבת אנפין, אילן רב פארות, האשה החשובה והצדקנית מרת נחמה יהודית וועג ע"ה, אשת הרה"ח דוד אברהם יוסף וועג ז"ל מפארי חסידות סלאנים, שנסתלקה לבית עולמה עטורה בשם טוב ובשיבה טובה גדושה במעשים טובים אשר היו לחם חוקה ללא הרף למעלה מתשעים שנותיה כולם שוים לטובה.

 • הריני ממנה לשליח את מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א להעביר עבורי את המתנות לאביונים

  תוכן מקודם

 • למה להעיב על רגעי האושר?

  תוכן מקודם

 • 13 שנה חכינו! מעמד תפילה היסטורי ביום הפורים עצמו בערב שבת אחר חצות, למסירת שמות >>

  תוכן מקודם

 • צפו: תיעוד מרגש מהתפילה בקבר מרדכי ואסתר באיראן

  תוכן מקודם

מרת נחמה וועג ע"ה

ערש לידתה בבית אביה הגדול הגאון האדיר רבי אשר מאיר שולמן זצוקללה"ה מגדולי וגידולי טבריה של מעלה בדור העבר אשר כל רז לא אניס ליה כפי שהעידו עליו גדולי עולם מהדור הקודם שהוא ס"ת חי, ולאמה מרת שרה ע"ה בתו של החסיד המופלג רבי אליעזר גד'לס למשפחת העלער נצר שעשועים מדור דור עד לתוי"ט ז"ל ואשר על מחצבתו בטבריה חקוק כי ידע את ספר הרמב"ם ומורה נבוכים בע"פ כמונח בקופסא.


רבי אשר מאיר שולמן זצ"ל


אפיזודה קטנה אבל גדולה לאין ערוך יכול לתת בואה שבבואה לדמותו של הר' אשר מאיר באהבתו המופלגת לתורה כאשר במלחמת העולם השניה והעניות בטבריא הרקיעה שחקים ולא היו אפילו נרות בבית להאיר את חושך הלילה, עלה הרא"מ לגג הבית ולאור הלבנה הפליג בתורה לילות כימים וזכה לכתרה של תורה בהיותו מרא דכולא תלמודא וכל שבילי דנהרדעא נהירין לו בידיעת ש"ס ופוסקים כאחד מאנשי השם.

בתקופה מאוחרת יותר נקרא רבי אשר מאיר לעלות לציון ולשמש כראב"ד העדה החרדית בירושלים וחרף כל המאמצים של גדולי-עולם וביניהם מרן רשכבה"ג בעל ויואל משה מסאטמאר זיע"א לשים את העטרת לראשו סירב בכל תוקף להשתמש בכתרה של תורה ונשאר צנוע ונחבא אל הכלים עד סוף ימיו.

בבית גדול זה אשר התורה נתייקרה בו באור יקרות בתנאי מחיה מינימליים ובעניות איומה ששררה באותה תקופה שבין שני מלחמות העולם נולדה המנוחה מרת נחמה אשר אורחות חיי הוריה שמסרו את נפשם לתורה וחסידות היו נר לרגליה בכל תחנות חייה הארוכים והמופלגים, נתקיימה בה מאמר הכתוב  "צאי לך בעקבות הצאן" – כאשר היא צועדת על קרקע מוצקה, וממלאת את כל ישותה באהבת הבורא, אהבת התורה, ועשיית רצונו של הבורית"ש בכל מצב ובכל תנאי בלי לזוז זיז כל שהוא ממה שחונכה וספגה בבית הוריה.

בהגיעה לפירקה נישאה לבעלה הדגול הרה"ח ר' יוסף וועג ז"ל שעלה לישיבה של מעלה לפני כשנה וחצי בנו של החסיד המופלג אשר נתקדש בעשר קדושות הרב ר' מנחם מענדל וועג זצוק"ל מהאריות שבחבורה הקדושה של חסידי סלאנים בטבריא של מעלה, עבודת התפילה בשחרית נמשכה אצלו כל יום משך כמה שעות עד הצהרים וזאת בהשתפכות הנפש ובמסי"נ לבורא כל העולמים, בדרך רבותיו הקד' מסלאנים, אשר העריכוהו עד למאד ורבים מהחסידים נשאבו לאורו הבהיר בשחקים שעבד את בוראו עד דכדוכה של נפש.

בקן הזה שהקימו הזוג מהמסד ועד הטפחות בקדושה וטהרה נוצקו יסודות עמוקים שעליהם הושתת בנין רב ממדים של תורה, חסידות, חסד, והצנע לכת עם ה"א והתגוררו תקופה מסויימת בטבריא, בצוק העיתים כאשר החרב הרוחני הונף והשממה הרוחנית החלה לתת את אותותיה ונשקפה סכנה רוחנית לצאצאים עקרו מטבריא לבני ברק שם גידלו את צאצאיהם לשם ולתפארת אשר כל רואיהם יעידו עליהם כי זרע ברך ה' המה, ת"ח מופלגים יראי ה' וחושבי שמו.

תקופה ארוכה התגוררה המנוחה בניו יורק שם עסק בעלה הדגול לגיוס נדיבי-עם למוסדות התורה בארה"ק, למרות החומריות ששלט בראש כל חוצות באמריקה הגדולה שקדה המנוחה בגידול צאצאיה שילכו בדרך הסלולה בית קל, גם באמריקה שימש ביתה כאי של קדושה בים החולין וביתה כבית ועד לחכמים, היתה לעזר לבעלה בבנין הרוחני שעלה והתפתח לחסידות סלאנים שהתגבשה והכתה שורשים עמוקים, וצעירי הצאן בונים את בנינם הרוחני לתפארת, שנים רבות עד כמעט לאחרונה היתה מסיימת מדי יום ביומו את כל ספר התהילים בהשתפכות הנפש במתינות ובציפיה דרוכה לגאולה קרובה לבוא, גם באמריקה הקפידה המנוחה במסי"נ לצרוך בשר משחיטה מהודרת ביותר, כאשר היתה באמנה איתה מימי נעוריה אצל אביה שאף שימש שו"ב מומחה בנוסף להיותו פוסק הלכה מובהק ובכלל קיום כל המצוות לכל פרטיה ודקדוקיה.


הרה"ח ר' יוסף וועג ז"ל


שמחה גדולה היתה מנת חלקה כאשר חזרה עם בעלה לארה"ק ולהתגורר בעיר עוז לנו ירושלים ת"ו ביתה שימש תל-תלפיות שכל פיות פונות אליה, ומהם צאצאיה הרבים שבאו לשאוב מהבאר הבלתי נדלה של עבודת ה' באהבה ויראה, וגם לחסידים ברי-דעת שבאו לחצוב מהנחל העולה עד גדותיו של הרה"ח ר' יוסף ממעתיקי השמועה של נחלת רבוה"ק מסלאנים וקוברין. בבית זה יכולת להתרפק על ניגונים שובי לב וחורשים חריש עמוק עד כדי דמעות וזאת משך שעות רבות להתענג על ה' פשוטו כמשמעו.

קצר המצע מהשתרע תיאור דאגתה לזולת, אהבת ישראל שפעפעה בה בשצף-קצף, לא הפסיקה להודות על נחלת ה' אשר שפר בחלקה ולהעתיר לדורות ישרים מבורכים ולצפות בציפיה של ממש להתגלות כבוד מלכותו בעולם.

זכתה להיפטר מן העולם במיתת נשיקה כאשר  שעה קלה לפני כן התרחצה והתקדשה בסילודין, נשכבה על מיטתה ובפתע-פתאום עלתה נשמתה למקור מחצבתה, תוך קריאות קרי"ש של יוצ"ח.

לפני כעשור שיכלה את בתה החשובה והצדקנית מרת חנה סטאל ע"ה, אולם קיבלה עליה את מידת הדין באהבה גמורה ובצידוק הדין.

הותירה דור ישרים מבורך בהם מרביצי תורה ות"ח מופלגים עובדי ה' בכל מאודם ונפשם בניה: הרב שמואל מבני ברק, הרב יודא לייב מניו יורק – בית שמש, הרב אליעזר מניו יורק, הרה"צ ר' יחיאל מיכל מירושלים, הרה"צ ר' ברוך מרדכי מירושלים, ובנותיה: א. הרה"צ ר' זלמן לייב רייז מניו יורק, א. הרב צבי אקער מירושלים, א. הרב עזריאל אהרונוביץ מבית שמש א. הרב יהושע הערצאג מניו יורק, נכדים, נינים ובני נינים, הממשיכים את המורשת הגדולה  להעמיד לגיון של מלך בעיר מלוכה לקראת התגלות משיח צדקינו הולך לגאלינו גאולת עולם.

יהי זכרה ברוך!

 

כתבות קשורות

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן