אדוני, כאן זה לא רוסיה… תציג לציבור את האמת על החיסון
שהוא בעצם רולטה רוסית !!!
יש הרבה שמתו תוך יומיים
מסיבוכים בלב, אחרים עוד
לא יודעים מה זה עשה להם,
למה להסתיר מהציבור ?
מעל 50 אחוז נדבקו בפועל
מהחיסון כנראה… המצב חמור !