למה אתם לא כותבים שהם לא חרדים… עד שאפשר לאזן קצת…