משטרה ששומרת בקפדנות על מחבלים טרוריסטים . מנדלבליט וחיות רואים ומבסוטים שיהודים מקבלים מכות וגוזלים אותם יום יום . מנדלבליט וחיות כשמה כן היא זורעים פחד אצל יהודים בתמיכתם במעשה נבחה של טרור וחורבן ליהודים .