מגוחך כל העניין. כולנו יודעים שבמשפט הזה שום דבר לא ברור חוץ מהתוצאה – הרשעה. לא משנה מה יגיד מי יגיד ומתי יגיד.