למה מביאים תמונות ישנות מלפני הקורונה ?
פשוט נראה לעיין שאין מסכות ומרחק.