תגובה זוועתית לפשע הזה. נורא ואיום. צריך לצאת לשם עכשיו בהמונים! להעניש קשות את מבצעי הפשע ושולחיהם, ולהשתלט על המקום ועל כל חלקי ארה"ק, וכמובן לבנות מחדש את המזבח.