מותר בצבא לגדל בלורית?
מהסרטון הזה אני רואה פתאום שכ—-ל החיילים והמפקדים כולם בלי בלוריות.
מעניין למה באמת.