למה על "ספרי קודש" מניחים עציץ.. אפילו אם זה רק ב"כאילו"..
צורם מאד לראות…