לא מובן, מסתמן שהיא באמת התכונה להסתנן לסוריה, מה איבדה שם?
האם מישהו מבין מה קרה שם? הרי זה זועק גיוואלד!