ימי התעלות ושבת התאחדות לבחורי ישיבת ברסלב מאירת עינים

שבת מרוממת ונשגבה עברה על תלמידי ישיבת ברסלב לצעירים מצוינים – מאירת עינים במושב קוממיות, מיום חמישי ועד לאחר שבת פרשת תרומה - זכור

 • סובלים מכפייתיות? זה שווה לכם הרבה כסף

  תוכן מקודם

 • מרן רבי ברוך ויסבקר שליט"א פונה אליכם בפניה אישית ומרגשת

  תוכן מקודם

 • מחפשים דירה בלב רמת בית שמש ד'? אתם חייבים לשמוע על ההטבה הזו

  תוכן מקודם

 • לחצו כאן וקבלו מנוי חינם לעיתון שחרית

  תוכן מקודם

לאחר ימי השובבי"ם במסגרת המבצע האדיר "חדש בקרבי", שכלל לימוד מאות שעות רצופות בהתמדה וביגיעת התורה עצומה בכמות ובאיכות, בשעות סדרי הישיבה ומחוצה להם, תפילות בכח ובהתלהבות, מאות רבות שעות של התבודדות, לימוד ספרי רביה"ק ומוהרנ"ת זיע"א בהתעוררות והתקשרות איתנה בעצותיהם ובדרכיהם הקדושים, זכו הצורבים היקרים לצאת לשבת התאחדות והתעלות שסיכמה את ימי המבצע באש להבת שלהבת קודש.

כבר מליל שישי יצאו הבחורים מבניין הישיבה בבית שמש, כאשר מיד לאחר ההגעה לקוממיות, נתיישבו לחבורת ליל שישי עם שולחנות ערוכים, כאשר למשך זמן ארוך נשמעים דברי התעוררות מפי המשפיעים שליט"א ובתווך ניגוני התעוררות בליווי כלי זמר עד לשעות הקטנות של הלילה. בבוקר יום השישי קמו בהשכמה למקוה ושחרית, ולאחר ארוחת בוקר וסדר לימוד מרומם בלהבת קודש, יצאו לחידוש במוחין ברכיבה, אחריה שבו למנוחה והתארגנות לכבוד שב"ק.

החדרים והמיטות אף סודרו ביד אמן ע"י מזכ"ל הישיבה הרב שלמה שטרן הי"ו שהשקיע את כל אונו ומרצו להצלחת השבת בגשמיות וברוחניות, כאשר לכל בחור ממתינה ערכת שי עם סט 'סידור המפורש' לשבת, ובנוסף קונטרס עם מאמרים מההנהלה הרוחנית ובתוכם סדרי לימודי הישיבה למען לא יחסר המזג אף בשבת קודש, וכמו"כ יו"ל ע"י תלמידי הישיבה עלון 'אור השבת' במיוחד לשבת קודש זו.

בצהרי יום השישי הוגש 'טועמיה' כיד המלך כאשר המנהל רוחני הרה"ג ר' יעקב חנניה ברנשטיין שליט"א פותח ונושא מדברותיו בחשיבות ומעלת שבת ההתאחדות, וכיצד כל אחד צריך לשים את כל העבר מאחריו, ולהתחדש בקדושת שב"ק ביתר שאת וביתר עוז, ובפרט בשבת כזו, שזו הזדמנות נפלאה לחקוק בנפש פנימה כיצד צריך להיראות תפילות שב"ק וסעודות שב"ק וכו'.

עוד קודם כניסת השבת, התאספו שוב הבחורים לסדר לימוד מיוחד, אחריו קראו שיר השירים בצוותא בהתעוררות נפלאה ובניגוני דביקות וגעגועים לכניסת השבת, כאשר תפילת המנחה 'הודו לה' כי טוב' החלה בכח ובהתלהבות. בסיום התפילה נשא דברים המשגיח הרה"ח ר' משולם הורביץ שליט"א בגודל האחריות המוטלת על כאו"א לנצל זמנו בשבת כדי להפיק ולקבל את הקדושה הנרגשת בלבבות כולם, בפרט אחר הכנה דרבה שכזו.

תפילת קבלת שבת נערכה במרחבי השדות הפתוחים של קוממיות בהתעוררות עצומה כמנהג אנ"ש, דמעות של התרגשות ושמחה נקוו בעיניהם של הבחורים, כאשר באש להבת קודש רקדו למשך שעה ארוכה 'בואי בשלום עטרת בעלה', לפני תפילת מעריב שנמשכה זמן רב.

אחר ה'ריקוד' נכנסו הבחורים לאולם האוכל שהיה ערוך בטוב טעם ובהרחבה לסעודת חקל תפוחין קדישין, שנערך בסיוע ובעזרת האברך החשוב הרה"ח ר' חיים צבי רוטנברג הי"ו אשר השקיע מכוחו אונו ומרצו להצלחת השבת על כל מרכיביה, ופצחו באמירת שלום עליכם ושאר הזמירות כאשר הסעודה נמשכת זמן רב בשירי התעוררות ושמחה, התלהבות מחד ודביקות וכיסופים מאידך, אשרי עין ראתה אלה. נשא דברים במשא המרכזי של השבת ראש הישיבה הרה"ג ר' צבי לודמיר שליט"א בגודל מעלת יגיעת התורה ופעולתה בנפש להתקרב להשי"ת, כאשר אחריו מחרה מחזיק בדברים נשגבים ומרוממים המגי"ש עיון שיעור א' הרה"ג ר' ישראל יעקב זקס שליט"א בקדושת השבת וימי השובבי"ם הק'. ב'עונג שבת' שאחר הסעודה נשא דברים המג"ש בקיאות שיעור ג' הרה"ג ר' עמרם וסלובסקי שליט"א דיבורים יקרים במעלת האחדות שרק בכוחה יש את הכח למחות את שמו וזרעו של עמלק.

במשך סעודות השבת הונהג חידוש מיוחד שאף חלק נכבד מהבחורים נשאו דברים לפני כל הציבור, בעניני השב"ק ופרשת זכור, כשמשלבים בדבריהם דברי שבח והודאה להשי"ת, ואף גם הכרת הטוב להנהלת הישיבה ולהצוות הרוחני כולו, על ההשקעה האדירה והמסורה שהם חשים על כל צעד ושעל בישיבה בכללות שכל אחד ואחד מרגיש את עצמו כבן יחיד ממש, ובפרטות בשב"ק זו.

בזריזות התאספו הבחורים לקריאת שמע שעל המיטה בהתעוררות ובצוותא כנהוג בישיבה"ק מדי ערב. יחד עם כוכבי בוקר התעוררו התלמידים בהתלהבות לטבילת מקווה ולתפילת שחרית, כאשר תפילת שחרית מתחילה באש קודש בהתעוררות ובהתלהבות, קודם קריאת התורה התיישבו הבחורים לסדר לימוד הכנה דרבה מיוחד על ענייני פרשת זכור בגמ' מגילה, במנחת חינוך ובליקוטי הלכות על מחיית עמלק כשנושאים לפניהם דברים הרמי"ם החשובים הרה"ג ר' יעקב פאלאק שליט"א והרה"ג ר' מרדכי נתן קיוואק שליט"א.

סעודת צפרא דשבתא נערכה אף היא למשך זמן רב כאשר מיד לאחר התפילה נשא דברים המג"ש בקיאות שיעור ב' הרה"ג ר' לוי יצחק גשטטנר שליט"א דיבורים נפלאים מחזקים ומעוררים כאחד כמה שצריך האדם להאמין בכוחותיו המיוחדים 'שבוודאי ישנו' אצלו ולהרגיש את היחודיות שלו האישית בתוך הכלל כולו. לקראת חלקה השני של הסעודה נשא דברים המגי"ש בקיאות שיעור א' הרה"ג ר' אהרן רבינוביץ שליט"א בחשיבות היגיעה בספרי רבינו הק' ותלמידיו ועד כמה שצריך להרחיק מהבלי העולם והבליו, ולחיות חיים טובים ומאושרים בתיבת נח, תיבת התורה והתפילה כל ימי חייו, כאשר דבריו בנויים לתלפיות עפ"י ספרי מוסר וחסידות, מתובלים עם מעשיות ומשלים נאים.

לאחר מנוחה בנאות דשא נתכנסו הבחורים לסדר לימוד בלבת אש בהיכל בית המדרש בלימוד גמרא בעיון ובבקיאות, וחלקם בספרי רבינו הק' ור' נתן, כאשר קולותיהם של הצורבים הצעירים עולים ומלחלחים את ייבשת הנגב.

לפני תפילת מנחה נשא המנהל רוחני שליט"א בהתרגשות דברי התעוררות לקראת הזמן הנשגב של רעווא דרעוין כאשר בין דבריו ציטט את דבריו הק' של מוהרנ"ת בהלכות ברכת השחר ה"ה ברצונו של השי"ת לכל נפש ישראלי, ועוד כהנה וכהנה. מיד לאחמ"כ נטלו ידים לסעודה שלישית 'חדו השתא בהאי שעתא דביה רעוא ולית זעפין' כאשר שעה ארוכה מאוד שרו שירי השתוקקות וכיסופים. דברי התעוררות נשמעו מפי המשפיע הרה"ח ר' אברהם יצחק קלצקי שליט"א שהרחיב לדבר על הקרירות הנגרמת ע"י עמלק הרוצה לעקור מהאדם כל חיותו בעבודת השם יתברך, והעצה לזה לקבל על עצמו שיהיה קביעות בכל לילה שלא להחזיר את הנשמה להשי"ת לפני שהוא מתבודד ומדבר עמו. מיד לאחר דבריו פצחו הבחורים בריקודים סוערים, 'תמחה את זכר עמלק', ו'הצילני מקליפת המן עמלק', למשך דקות ארוכות.

לאחר תפילת הבדלה פצחו הבחורים למשך שעה ארוכה בריקודים סוערים בו הודו לה' על השבת הנפלאה וביקשו על ימי הפורים הבעל"ט, כשרגשות ההתעלות וההתרוממות טפחיים מעל הקרקע בשבת נפלאה זו, יחד עם שיחות הקודש שזכו לשמוע מפי הצוות הרוחני, עוד ילוו רבות בשנים את התלמידים היקרים למשך כל ימי חייהם.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן

logsuz shell indir instagram takipçi satın al ucuz gündem haber Pubg mobile cephaneleri takipçi satın al leke kremi aktif takipçi php shell

logsuz shell indir instagram takipçi satın al ucuz gündem haber Pubg mobile cephaneleri takipçi satın al leke kremi aktif takipçi php shell

logsuz shell indir instagram takipçi satın al ucuz gündem haber Pubg mobile cephaneleri takipçi satın al leke kremi aktif takipçi php shell