מדהים לראות איך שהוא שומר ע"ע כל התקופה, לא יאומן.