לא שמעתי שמינו את הגה"צ שליט"א לגאב"ד זכרון מאיר.
רק למרן אדמו"ר משבט הלוי שליט"א.
הקהילה זקוקה לו יותר מהשכונה.