וואו! איזה מתוקים! שבעזרת ה' יגדלו ויהיו לתלמידי חכמים גדולים! שתמיד ילמדו בהתלהבות ובחשק כמו בפעם הראשונה!