בושה שמדינת היהודים שעברו את השואה מוכרת לאזרים נשק קטלני ששימש לרצח אזרחים ארמניים באופן אכזרי ובלתי אנושי תמורת בצע כסף. הארמנים כבר עברו רצח עם ע"י הטורקים ימ"ש ועכשיו סייענו שוב לחברים של ארדואן לטבח בארמנים הגיבורים.