נשמט מרשימת הרבנים ,בתמונה מופיע גם הרב בנימין קירשנבוים שליט"א מקאליב ,המשב"ק ונאמן ביתו של האדמו"ר זצ"ל למעלה מיובל שנים