כנראה שמדינת ישראל תמיד מנסה לחקות את אהר״ב כמו שהם זרקו הנשיא עם כ״כ השיגים גם אנחנו ….