מול קהל האלפים סיפר כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א שביקר השבוע במשחטה שתחת כשרותו, וראה שיש 18% מהעופות שהם טריפה דאורייתא, ואם לצערנו יש עוד בית שחיטה שאינו בודק צומת הגידין שידעו ש- 18% מהקונים שלהם אוכלים טריפות דאורייתא

סערת בדיקת צומות הגידין בארה"ב ממאנת לרדת מסדר היום: כמידי יום, לאחר מעמד הדלקת נרות החנוכה, נשא אמש (חמישי) כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א דברות קודש בענייני היום, בפני קהל ענק של אלפי חסידים. אמש חרג ממנהגו והחל לדבר בקול גדול על עניין 'להשכיחם תורתך' של היוונים, ואמר: "מובא בספה"ק מאור ושמש, איך ניסו היוונים להשכיחם תורתך? על ידי אכילת נבלות וטריפות! וזה מה שהיוונים עשו. הביאו לעם ישראל נבלות וטרפות. האדמו"ר שליט"א הרחיב בדיבורו על הפסוק 'זאת חוקת התורה' בפרשת מטות שחייבים להכשיר את הכלים מכיוון שאכלו נבלות ואם אוכלים נבלות וטרפות שוכחים את התורה הקדושה".

קרא עוד:

[postim]

בקול בכי רב אמר "חשבתי האם לדבר, כי אוי לי אם אדבר ואוי לי אם לא אדבר, אבל נזכרתי מסיפור ששמעתי מכ"ק אבי זי"ע שזקיננו הרה"ק הקדושת יום טוב זי"ע היה הרב בסיגעט ושם היה מחלוקת גדולה בין 2 קהילות, והקהילה השניה הביאה שוחט לעיירה, והרה"ק הקדושת יום טוב זי"ע אמר בקול בכי בסעודה שלישית שיהודים אוכלים נבלות וטרפות, ואפילו שהוא היה האדם שפסל את השחיטה, לא היסס והכריז בקול גדול שמי שאוכל מהשחיטה של הקהילה השניה, אוכל נבלות וטרפות.

"רוצה אני לומר", המשיך האדמו"ר שליט"א, "הייתי השבוע בבית השחיטה ושמונה עשרה אחוזים מהעופות שנשחטו היו טריפה דאורייתא, היה להם קרע בצומת הגידין, מוטלת עלי חובה להודיע לכלל ישראל, שמי שאוכל משחיטה שלא בודקים שם צומת הגידין, אוכל טרפות, טרפות לאורייתא".

"בכל תפוצות ישראל, בארץ ישראל ובאירופה בודקים את הצומות הגידין, למעט פה בארצות הברית יש אלפי יהודים שאוכלים בשר שלא נבדקו צומות הגידין, 18 אחוז עופות טרפות. עוף אחד אוכלים כ 5 או 6 אנשים, והכלים שהם אוכלים טריפה ממש וחייבים הכשרה כדת וכדין".

"הקב"ה עד עבורי, אין לנו שום אינטרס, לא נשאר בבית השחיטה שלנו פונט אחד של בשר, אין לי שום אינטרס רק להודיע לכלל ישראל, מי שאוכל בשר שלא נבדק צומות גידין אוכל טריפה דאורייתא ומטמטם הלב".

"כאן באמריקה באיזה בית השחיטה שבודקים מוצאים צומות הגידין, מי שלא בודק לא מוצא. אני חוזר תדיר ואומר, כל רב, כל מורה הוראה שרוצה לראות, לא צריך לתאם, יכול להגיע ולבדוק בעיניו את הבדיקות בשחיטה ויווכח שאין מנוס מלבדוק את צומות הגידין".