הכתרת הגאון רבי חיים מנחם גאליצקי כחבר בד"צ התאחדות קהילות החרדים לונדון • גלריה

כתבות נוספות בנושא:

חלוקת תעודות ופרסים בישיבה לצעירים 'טל תורה'
מעמד הכנסת ספר תורה לישיבת עטרת ישראל • גלריה
שמוליק ינקוביץ מגיש: מחרוזת שירי חנוכה בסגנון רענן וחדשני
הקבינט אישר הגבלות חדשות: איכוני השב"כ יוחזרו ובידוד לכל השבים מחו"ל
 • איך מזהים השקעה שווה ולמי אסור להשקיע?

  תוכן מקודם

 • איך עושים כל־כך הרבה כסף מסטארט־אפ?

  תוכן מקודם

 • ''ההורים הותירו אותנו לבד ברחוב - עברנו חיי סבל נוראיים": הכלה במונולוג מצמרר

  תוכן מקודם

 • אל תחשוב פעמיים, ההגרלה המקדימה בעוד 24 שעות!!!

  תוכן מקודם

בשמחה רבה התקבלה הידיעה על מינויו של הגאון רבי חיים מנחם גאליצקי שליט"א – דומ"צ דקהל מחזיקי הדת בלונדון, לכהן פאר כחבר בית דין צדק התאחדות קהילות החרדים בלונדון הבירה יע"א, לאחר שנים רבות בהן לא מונו דיינים חדשים בקהילה החשובה העומדת בראש כל עניני הדת והיהדות בעיר הבירה לונדון יצ"ו והגלילות.

בתקופה האחרונה הורגש צורך גדול  ולהוסיף כוחות חדשים ורעננים של רבנים גדולי תורה ויראה, אשר ישבו כסאות למשפט וימשיכו לנווט את דרכה של הקהילה, לאור הריבוי בלהע"ר ולאור התפתחותה והתרבותה של הקהילה כ"י וכמה מזקני חברי הביד"צ כורעים תחת העומס הרב המוטל על בית הדין, וחולשת כוחם, ה' יחזקם ויאמצם לרפואה שלימה.

לזאת החליטו וועד הנהלת הקהיהל וטובי' לצרף עוד גדולי תורה והוראה שיכהנו כחברי הביד"צ, בין המינויים החדשים בולטת במיוחד דמותו המיוחדת של הגאון רבי חיים מנחם גאליצקי שליט"א, המשמש כדומ"צ קהל מחזיקי הדת דחסידי בעלזא בלונדון, וכראש כולל להוראה דחסידי בעלזא מזה עשרות בשנים ורב בית המדרש 'בית חיים ברוך'.

הדיין הגרח"מ שליט"א הוא בנו של הרה"ח המפורסם מפארי וגדולי חסידי בעלזא וטובי עסקניה בלונ"פ, נודע לשו"ת בפעליו הגדולים למוסדותינו וקהילתנו הק' ומעשי הצדקה והחסד באנטווערפען מוה"ר דוד אלימלך גאליצקי ז"ל, גבאי ויו"ר המוסדות הקדושים דחסידי בעלזא באנטווערפן יצ"ו ויד ימינו של כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א. במוסדות החשובים באנטווערפן  בבית זה של תורה וחסידות גדל בנו הגדול הגרח"מ שליט"א לשם ולתפארת, ועוד בבחרותו יצא לו שם טוב של עילוי מופלג הממית עצמו באהלה של תורה ועדיו לגאון. לאחר מכן עלה ללמוד בישיבתנו הקדושה בעיה"ק ירושלים, בה התעלה במעלות התורה והיה מטובי וחשובי תלמידי הישיבה.

בהגיעו לפרקו נלקח כחתן לבתו של אחד מחשובי אנ"ש בלונדון בר אוריין ובר אבהן, הרה"ח המפורסם ר' נטע העניג ז"ל, בעל האכסניא של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בלונדון, איש חסיד מובהק, ירא שמים ותלמיד חכם ומגזע אראלים, אשר בחר בו כחתן תלמיד חכם מופלג כליל המעלות והמדות.

אחרי נישואיו קבע מקום לימודו בכולל דחסידי בעלזא בלונדון, שם בלט עד מהרה בהתמדתו העצומה, בלימודו הבהיר והעמוק ובידיעותיו הנפלאות בכל מכמני התורה, והיה לפאר הלומדים ולארי שבחבורה. חבריו לספסל הלימודים מעידים עליו כי כבר באותם ימים לא פסק פומיה מגירסא והיה מתייגע בתורה ועמל בה משעות הבוקר המוקדמות ועד השעות הקטנות של הלילה, לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ולהשתלם בכל מקצועות התורה.

לאחר כמה שנים התמנה על ידי כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא לראש כולל הוראה, כאשר כ"ק מרן שליט"א מבקש ממנו לעקוב במיוחד אחרי התקדמותו והצלחתו של כל אחד ואחד מלומדי הכולל, להעלותם על דרך המלך ולהובילם בדרך הלימוד הראויה, כדי שישתלמו בהוראה ויוכלו ברבות הימים לשמש כמורי הוראה ומרביצי תורה כדת כראוי וכנכון.

כוחות אדירים בלונ"פ השקיע הגרח"מ שליט"א כראש הכולל כדי שיהיה הלימוד בכולל בבהירות ובעומק, ולשם כך מסר שיעורי הכנה מקיפים להכניס כל אחד למקצועות הנדרשים, וכן בדפי העזר והמקורות שהכין בטוב טעם ודעת כשולחן הערוך לפני הלומד, ביניהם חומר רב לחלק יו"ד ח"א שנקבץ לימים בספר הנפלא 'נצר מטעי', הנלמד כיום בהרבה כוללים ונחשב לספר חובה לאברכים המתחילים את דרכם בלימוד ההוראה.

שם טוב יצא גם לשיעוריו המיוחדים שהוא מוסר בכולל בדברי אגדה, מדי שבוע בשבוע, המתובלים בתורה ובחסידות, כאשר בשיעורים אלו הוא דולה ומקשה מתורת רבותינו הראשונים והאחרונים ומספרי חסידות ותלמידי בעש"ט הק'.

ואכן מבין כותלי הכולל יצאו תלמידי חכמים חשובים עד מאוד, ביניהם רבים המשמשים כיום כדיינים ומורי צדק בקהילות חסידי בעלזא ובשאר קהילות, בעיר לונדון ובשאר מקומות מושבות בני ישראל.

כמה שנים לאחר מינויו לראש הכולל, הוסמך להוראה ע"י הגאונים הצדיקים חברי הביד"צ דקה"ק בא"י וע"י הגאון האדיר פוסק הדור רבי שמואל הלוי וואזנער זצ"ל, ולאחר מכן נתמנה בהוראת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לדיין ומורה צדק בקהילתנו הקדושה בלונדון, ועד מהרה היה לתל תלפיות עבור קהל אנשי שלומנו ואף לרבים מתושבי לונדון, שהפנו אליו את שאלותיהם וספקותיהם בהלכה וקיבלו ממנו דבר ה' בבהירות נפלאה, ונודע בכל רחבי העיר בגדלותו בתורה ובשכלו הישר. במסגרת זו הוא מוסר מזה שנים רבות שיעורים מיוחדים לאברכים החדשים לאחר נישואיהם, ומלמדם את כל יסודות ההלכה הנחוצים.

עם פתיחת בית המדרש 'בית חיים ברוך' לאברכי אנ"ש בלונדון, התמנה לרב בית המדרש, שם הוא מאיר מאור תורתו בכשרון ובתבונה ומקרב את הלבבות לתורה ולעבודת השם.

מלבד כל זה, משמשת דמותו האצילות בענוות חן והילוכו בחסידות בהוד קדומים כאות ומופת לכל אברך חסידי, כאשר הכל מביטים אחריו בהערצה ובהערכה, ודמותו נוסכת השראה נעלית בקהילתנו הקדושה. כך בכל הנהגותיו, בתפילתו, ביראתו הקודמת לחכמתו, בעירוב דעתו עם הבריות, בהליכתו והופעתו בכל, בהיותו איש סגולה משכמו ומעלה, דוגמא אמיתית לבן תורה המקדש שמים שמים בכל מקום. ובכלל מצטיין הגרח"מ שליט"א בכל המעלות והמדות שמנו חכמים, והוא בורח מן הכבוד ומן הפרסום ואין לו בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד.

זכות גדולה היא לעיר לונדון וכבוד גדול לקהילת חסידי בעלזא, שהגרח"מ שליט"א הוזמן על ידי רבני בית דין התאחדות קהילות החרדים יחד עם ועד הקהל, לבוא לשרת בקודש כחבר בית הדין, ובברכתו והסכמתו של כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א – שכתב במכתב קדשו שיזכה ל"סייעתא דשמיא בהוראה והצלחה מרובה בעבודת הקודש, להרים קרן התורה והיראה ולהרבות כבוד שמים" – נעתר הגרח"מ שליט"א לקבל את עול משא הקודש על כתפיו.

בטוחים אנו כי הצטרפותו של הגרח"מ שליט"א לשמש כחבר הביד"צ תביא לתרומה אדירה ותועלת עצומה לכל עניני היהדות החרדית, כאשר בכישרונותיו הברוכים ובידיעותיו המופלגות בתורה ובחסידות ובכל הענינים, בודאי יוכל לתרום רבות לכל הענינים העולים על שולחן הביד"צ, וכך יוכלו לחזק ולהעמיד דת על תילה ולהרחיב גבולי הקדושה והפעולות הברוכות לקהל וכלל היהדות החרדית בלונדון ולרומם כבוד שמים וקרן התורה והחסידות.

הכתבות המעניינות ביותר

חלוקת תעודות ופרסים בישיבה לצעירים 'טל תורה'
מעמד הכנסת ספר תורה לישיבת עטרת ישראל • גלריה
שמוליק ינקוביץ מגיש: מחרוזת שירי חנוכה בסגנון רענן וחדשני
התחממות עד לשרב וירידה בטמפרטורות עד גשם • זאת התחזית לשבוע הקרוב
הקבינט אישר הגבלות חדשות: איכוני השב"כ יוחזרו ובידוד לכל השבים מחו"ל
סער נגד המתווה של בנט: "מתנגד להכל - אני במהלכים כאלה לא יכול לתמוך"
המונים פוקדים את ציונו הטהור של מרן בעל ה"איילת השחר" זצוק"ל • צפו
התוועדות חג הגאולה בחצר הקודש בישטנא
ראיתם אותו: המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחרי נחמן מביתר עילית
בנט בפתח ישיבת הקבינט: "עד שנלמד יותר - אנחנו רוצים לשמור על ישראל פתוחה" • צפו
שרת הפנים הודיעה: שעון החורף יקוצר בכשלושה שבועות
גדולי ישראל בניחום אבלים אצל הרב דוד מרגלי יו"ר מאקאווא העולמי
הח"כ לשעבר הכניס ספר תורה, מי הגיע להשתתף? • גלריה
זן האומיקרון: 50 מדינות אדומות; החל ממחר בידוד לשבים • הרשימה המלאה
קבינט הקורונה דן על הזן החדש: על הפרק - הגבלות בנתב"ג ואיכוני שב"כ
פיקוד העורף החל בסיוע התמודדות עם זן אומיקרון; טיסות ממדינות אדומות יוסטו לטרמינל 1
חוזרים לביצוע המיוחד: יענקי ברוין וארהלה סאמעט מארחים את יאפצ'יק להדלקת נרות
תיעוד: חג הגאולה י"ט כסלו בבית הכנסת חב"ד קרית אתא

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו