פיקוד העורף יערוך ניסוי צופרים ב-11:05 באזור הנגב. צפירה עולה ויורדת במשך כ-90 שניות תשמע ביישובים: דימונה, ירוחם, כסייפה, ערד ומועצה מקומית ערערה....

פיקוד העורף יערוך ניסוי צופרים ב-11:05 באזור הנגב. צפירה עולה ויורדת במשך כ-90 שניות תשמע ביישובים: דימונה, ירוחם, כסייפה, ערד ומועצה מקומית ערערה.