סלקום גבתה מלקוחותיה ללא הצדקה עמלה על שירות פירוט שיחות שלא בוקש ממנה, ונקנסה בעשרות מליוני שקלים. אולי עכשיו הם ילמדו?

עוד ניצחון לאזרח הקטן: בית המשפט חייב את חברת סלקום לפצות את לקוחותיה ב 22 מיליון שקלים, לאחר שגבתה מהם תשלום בלתי מוצדק על שירות שספקה, אך הם – כלל לא בקשו אותו.

בתביעה ייצוגית שהוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז נתבעה חברת סלקום על חיובים שחייבה החברה חלק מלקוחותיה על שירות אותו לא הזמינו, השירות המדובר הוא שליחת פירוט שיחות שכאמור הלקוחות לא ביקשו.

פסק דין זה ניתן לאחר פס"ד קודם שניתן בעניין, ושעליו ערערה סלקום בפני ביהמ"ש העליון. השופט אשר גרוניס דחה את הערעור והחזיר את הדיון לביהמ"ש המחוזי, כדי שידון בתביעה.

כעת הכריע בית המשפט המחוזי כי על סלקום לפצות את לקוחותיה בסכום של 22 מיליון שקלים, לאחר שממצאי הבדיקה העלו כיי חלק מהלקוחות כן הסכימו לשלם עבור פירוט השיחות, ולכן אינם זכאים לפיצוי שסכומו הכולל המקורי עמד על  440 מליון ש"ח.

סלקום אינה מרימה ידיים, וטוענת כי תגיש ערעור חוזר לבית המשפט העליון.

הלקוחות – בינתיים – ימתינו.