10 הדיברות לעבור מגז לחשמל

1) גז הוא חומר רעיל – דליפה ממנו עלולה לחנוק ולהרוג. וקל מאוד להגיע לדליפה – רוח שכיבתה חלק מהלהבה, ילד שסובב כפתורים, לחץ גז נמוך. דליפה בברזי הכיריים שהאטימה שלהם היא בסך הכול גריז. וכמובן התבלות של הצנרת גומי ושלא נדבר על צינור גומי שישתחרר. במסגרת עבודתי נתקלתי בכמה וכמה כאלה. [במגזר החרדי נוהגים להשתמש בדבר שנקרא בלך, במקום פלטה על חשמל והסכנה בזה כפולה ומכופלת] http://www.gastech.info/10dibrot.html טכנאי גז לחיים דוד רביבו