רכבת אווירית של תורמים מחזיקי ממלכת התורה ישתתפו באירוע המרומם | מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ייצא מבני ברק לחנוכת הבית והכנסת ספרי התורה במודיעין עלית

תכונה רבתית והתגשות בעולם התורה לקראת חנוכת הבית של מוסדות 'עטרת שלמה' – רשת הישיבות וה'כוללים' שבראשות הגרש"ב סורוצקין שליט"א. חנוכת הבית לישיבה הק' במודיעין עלית תתקיים בערב ראש חודש ניסן הבעל"ט. בוגרי, אברכי, תלמידי וידידי המוסדות מהארץ ומהעולם ייטלו חלק במעמד הגדול, בהשתתפות גדולי הדור ובראשות מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א.

קרא עוד:

[postim]

הכינוס הגדול אשר יתקיים בעז"ה ביום שני, פרשת ויקרא, ער"ח ניסן, ברוב פאר והדר בהיכל הישיבה במודיעין עלית – בהשתתפות קהל עצום של תומכי ואברכי המוסדות מכל רחבי הארץ בראשות מאות ראשי כוללים ורבנים, ראשי ישיבות ומורי הוראה, דיינים ורבני קהילות שליט"א, נועד לפאר ולרומם את בית ה', ומטרתו לחזק בימים קשים אלו עבור לומדי התורה וציבור יראי השם – את כבוד התורה ולומדיה ולהעלות על נס ולאור עולם את כבודם ויקרם של אברכי הכוללים, מחזיקי עולה של תורה, המחרפים נפשם ללימוד, התמדה והרבצת תורה למרות כל האיומים מבחוץ.

בכינוס הגדול לכבודה של תורה ישתתף גם מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א אשר ממעט לצאת מביתו ומן העיר בני ברק, אך יגיע לכינוס הגדול – חנוכת הבית לזכרה של אשת חבר הרבנית הצדקנית בת שבע קנייבסקי ע"ה. באירוע המרומם, תתקיים חגיגה כפולה לכבודה של תורה, עם חנוכת הבית, הנצחת בית המדרש הגדול, הנצחת ארון הקודש ברוב יופיו והדרו אשר ננדב לעינ"י מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, ובהכנסת שני ספרי תורה חדשים להיכל הישיבה הק'.

בטקס יתקיים גם מעמד קריאת השם לאות עולם לישיבת האברכים במודיעין עלית, 'כולל משפחת רכניץ' אשר יוכרז על ידי מרן ראש הישיבה שליט"א בנוכחות משפחת התורמים. כמו"כ נודע כי רכבת אווירית של גדולי הגבירים והתורמים המחזיקים את ממלכת התורה, יגיעו השבוע מכל רחבי העולם כדי להשתתף בכינוס הגדול.
כאמור, ההיערכות לקראת הכנס הגדול וההתרגשות לקראת חנוכת הבית, כמו גם תחושת השמחה במוסדות, בשיאה, וזאת מעצם ההתפתחות וההתחדשות, בהגדלת מספר הישיבות והכוללים, התלמידים והאברכים לומדי התורה בשנים האחרונות ובהחזקתם – למרות כל הקשיים הרבים – כאשר את העול כולו נושא על עצמו בכל עת, ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שלום בער סורוצקין שליט"א – אשר בחזונו שהחל לקרום עור וגידים בברכתם ובהכוונתם של מרנן גדולי התורה שליט"א כבר לפני שנים רבות – תרם תרומה מכרעת להתפתחות האדירה ב"ה של עולם התורה והכוללים בארץ ישראל. כאמור, בכינוס הגדול ישתתפו קהל אלפים רבים בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א.