לאור פניית כ"ק האדמו"ר מערלוי שליט"א בארגון 'לב מלכה' החליטו לחלק את ספר 'בדמיך חיי'- העוסק בהלכות תרומות דם לישיבות וכוללים ללא עלות

באחרונה ביקרה משלחת מארגון 'לב מלכה' בראשות הרב אהרון אברמן, יו"ר הארגון במעונו של כ"ק האדמו"ר מערלוי שליט"א, בכדי לקבל ברכה והכוונה לגבי המשך פעילות הארגון למען החולים בעם ישראל.

במהלך ביקורם, העניק הרב אהרן אברמן יו"ר ארגון 'לב מלכה' למרן האדמו"ר, ספר חדש שהוציא הארגון- הספר 'בדמייך חיי', ספר ראשון מסוגו הנוגע כולו להלכות התרמת דם, אותן ריכז ר' אברהם יעקב גולדמינץ והציג אותן בעריכה נפלאה.

הספר נכתב בהסכמותיהם הנלהבות של מרנן ורבנן גדול ישראל. בספר מאות פרטים הלכתיים הקשורים ישירות לתורם הדם – גדרי הצלת נפשות שיש בפעולה זו, הקשר בין דיני הקזת דם שבתלמוד לבין תרומת הדם של ימינו, תרומת דם בשעת חירום בשבת, תרומת דם תמורת תשלום ודיני חובל בעצמו, מצות תרומת דם מול ביטול תורה, זמנים שבהם אין לתרום דם מסיבות הלכתיות או סגוליות, דיני צניעות בתרומת דם, הקזת דם להורים וכו'.

האדמו"ר מערלוי עיין בספר במשך זמן ממושך והעיר את הערותיו על פסקי ההלכה המופיעים בספר. האדמו"ר שליט"א התבטא כי לצערנו אנשים כמעט ואינם יודעים את כל הלכות הקשורות לתרומת דם, ולכן חשוב מאוד שאברכים ובחורים ילמדו את ההלכות הללו המגיעות פעמים רבות לכלל מעשה. הרב אברמן יו"ר הארגון סיפר להאדמו"ר כי הנהלת הארגון משקיעה רבות בקידום לימוד הלכות דם הן בקרב בחורים והן בקרב אברכים, ואף הוחלט שכל ישיבה וכולל החפצים לקבל את הספר 'בדמיך חיי,' מוזמנים לפנות להנהלת הארגון ולקבלו ללא עלות. לקראת צאתם בירך האדמו"ר מערלוי את הרב אהרן אברמן יו"ר הארגון ואיחל הצלחה גדולה בכל פעילות הקודש.