מבני ברק מגיעה הבשורה המרה על פטירתו הפתאומית של האדמו"ר מטשאקאווא הרה"צ רבי מאיר הלברשטאם זצ"ל • JDN מגיש: תולדות חייו

מבני ברק מגיעה הבשורה המרה על פטירתו הפתאומית של האדמו"ר מטשאקאווא בני ברק, הרה"צ רבי מאיר הלברשטאם זצ"ל.

תולדות חייו

האדמו"ר נולד בשנת תרפ"ז לאביו האדמו"ר הרה"צ רבי יעקב מטשאקאווא זצ"ל נכד לרה"ק מגארליץ זי"ע, שעלה בשנת תרצ"ב לארץ ישראל עם משפחתו ופתח בית המדרש לשם ולזיכרון בית צאנז בעיה"ק ירושלים.

בנערותו, לפני שנכנס לעול המצוות, אביו שהה בארצות הברית, והוא נסע לקראת הבר מצווה לבית זקנו, הרה"ק רבי סיני מזימגראד זי"ע בסיביר.

הוא התגורר עימו גם כאשר פרצה מלחמת העולם השנייה, במהלכה סבו נפטר והשאיר אותו בודד בארץ רחוקה.

בדרך לא דרך הגיע לבית יתומים בהודו, שם שהה עד סיום המלחמה.

בשנת תש"ה עלה לארץ ישראל בפעם השנייה, ונכנס ללמוד בישיבת סלונים בירושלים, שם עלה והתעלה במדרגות התורה. האדמו"ר היה ידוע במוחו החריף ורבים מבני העלייה שבירושלים השתעשעו עמו בדברי תורה.

מירושלים לטבריה

הגה"ח רבי אהרן יוסף לוריא, מזקני חסידי סלונים ומחבר הספר 'עבודת פנים', לקח אותו כחתן לבתו. אחרי נישואיו, הוא עבר להתגורר בעיר טבריה, שם המשיך ללמוד ולעשות למען מורשת בית צאנז, ודבק במורו ורבו הרה"ק האדמו"ר ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע בהתבטלות גמורה.

מטבריה לנתניה

כאשר הרה"ק ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע הגיע לישראל במטרה לבנות את קריית צאנז בנתניה, פנה להרה"צ רבי מאיר זצ"ל ובקש ממנו את עזרתו, לבוא לשכון את ביתו שם, כדי שהקריה תיבנה על אדני הקודש והיראה.

הרה"צ זצ"ל לא סירב. כך קרה שהוא החל להגיע לנתניה מדי שבוע, כדי לשהות בקרית צאנז מיום ראשון עד יום חמישי. היה ישן בלילות על ספסל בבית המדרש, והקריב עצמו למען רבו, למען הקריה. לאחר מספר שנים, הוא עבר להתגורר בקרית צאנז, שם עמד לימין הצדיק בכל דבר ועניין.

מנתניה לבני ברק

לפני עשרים וחמש שנים עבר להתגורר בבני ברק. גם שם, כמנהגו, המשיך לשרת את בית צאנז ולעמוד לימין המוסדות הק' של כ"ק האדמו"ר הרה"ק ה'שפע חיים' זצ"ל.

היה חביב מאד אצל כל גדולי ישראל ומבקשי תורה וחסידות שנהנו לשהות במחיצתו. ידע הרבה מתורת בית צאנז, וידע להעביר מסרים בצורה נפלאה סיפורי מופתים, עובדות והנהגות מצדיקי בית צאנז. היה ידוע בחביבותו לכל אדם, וקיבל כל אחד בסבלנות רבה ובסבר פנים יפות.

פטירתו הפתאומית

בתקופה האחרונה נחלש מאוד ומצבו הרפואי התדרדר. לפני שעה קלה, התמוטט בביתו שברחוב טרפון בבני ברק. כונני הצלה שהוזעקו לביתו ביצעו בו פעולות החייאה מצילות חיים במשך דקות ארוכות, אך בסופן, רופא שהגיע למקום נאלץ לקבוע את מותו.

השאיר אחריו דורות ישרים מבורכים ההולכים בדרך הישר, את בניו: הרב שמואל הלברשטאם (מנכ"ל מפעל הש"ס), הרב חיים ברוך הלברשאם (שימש כמזכירו של כ"ק האדמו"ר מחב"ד זי"ע), והרב חנניה סיני דוד (חס"ד) הלברשטאם (היה הגבאי של הרבנית מחב"ד ע"ה). חתניו: גאב"ד ביליץ שליט"א, הרב משה לייב הגר, והרב חיים פריד.

"הוא היה אומר"

בני משפחתו מספרים, שהוא היה נוהג לומר, כי כאשר אנשים ישמעו שמכריזים אודות "הלוויתו של הרב החסיד ר' מאיר הלברשטאם מרחוב רבי טרפון בבני ברק", יגידו שלמרות ייסורי הגוף והנפש הרבים, הוא שמר את אבלו בלבו – וצהלתו בפניו תמיד".

הלוויה תצא מביתו בבני ברק בשעה 16:00. בשעה 18:30 תגיע מיטתו לבית הלוויות שמגר, משם תצא לכיוון בית המדרש הגדול בקריית בעלזא, תעבור דרך בית המדרש הגדול בקרית צאנז בירושלים, בדרכו להר הזיתים – שם ייטמן למנוחת עולמים.

ת.נ.צ.ב.ה.