עוד לא הודיעו לאדמו"ר שליט"א על פטירתה של הרבנית ע"ה ולכן מעכב הלוייה.