אלפים כעת בבנייני האומה במעמד אדיר לציון שנה לפטירת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל בשילוב סיום מסכת עירובין שנלמד במסגרת הדף היומי, המאורגן על ידי 'דרשו' ו'תודעה' | את המעמד צפויים לפאר מרן ראש הישיבה וכ"ק אדמו"רים מבעלזא וצאנז, שליט"א