מרפאות קופת חולים מאוחדת ובכלל זה גם מרפאות השיניים יפתחו מחר רק בעשר בבוקר , במסגרת החרפת העיצומים בהם נוקטים עובדי הקופה. במסגרת העיצומים לא ינתן מחר מענה טלפוני במוקדי קופת חולים מאוחדת ודגימות דם ילקחו רק במקרים דחופים. מחר בערב מתכוונים עובדי מאוחדת לקיים פגישת משא ומתן נוספת עם הנהלת הקופה בניסיון להגיע להבנות שיאפשרו את סיום העיצומים. ...

מרפאות קופת חולים מאוחדת ובכלל זה גם מרפאות השיניים יפתחו מחר רק בעשר בבוקר , במסגרת החרפת העיצומים בהם נוקטים עובדי הקופה.
במסגרת העיצומים לא ינתן מחר מענה טלפוני במוקדי קופת חולים מאוחדת ודגימות דם ילקחו רק במקרים דחופים.
מחר בערב מתכוונים עובדי מאוחדת לקיים פגישת משא ומתן נוספת עם הנהלת הקופה בניסיון להגיע להבנות שיאפשרו את סיום העיצומים.