פעילות בינלאומית עניפה להביא לסגירת המסעדה ולמנוע את בזיון הקודש • הבניין מוחזק בידי הקהילה היהודית בוורשה • הדבר נחשף ע"י עיתון משפחה

בעיתון "משפחה" נחשף כי בבניין ישיבת 'חכמי לובלין' בפולין, שאותה הקים מהר"ם שפירא זצ"ל, המוחזק בידי הקהילה היהודית בוורשה, תוקם מסעדת נבלות וטריפות שעפ"י תחזיות המקימים תהפוך לשם דבר בעסקי המזון הטרף על כל המשתמע מכך.

קרא עוד:

[postim]

המסעדה הטריפה אמורה להפתח בבנין ישיבת חכמי לובלין בעיר לובלין בפולין, שהקים מרן הגאון רבי יהודה מאיר שפירא זצוק"ל מחולל תקנת הדף היומי, שבימים אלה מציינים את יום ההילולא ה- 80 לפטירתו. בימים האחרונים מתקיימת פעילות עניפה לסגור את המסעדה.

יהודים שביקרו בימים האחרונים בלובלין נחרדו עד עמקי הלב מהמחשבה שבמקום שבו הרביץ מהר"ם שפירא את תורתו, בחדרים ובהיכלות הטהורים שבהם נהגתה התורה יומם וליל יוקם מסעדת טריפה, בו ישבו גויים ויהודים ויטמאו את הקודש. "כעת התקוה היא בזעקה העולמית שתקום כנגד הקהילה המחזיקה בבנין", כך אומר אחד המבקרים במקום, הישיבה הקדושה היה אחת ממפעל הכבירים של רבי מאיר שאמר בעת חנוכת הישיבה: "משא כבד נשאתי עלי בשנות בניית הישיבה", עתה, הזכירו, "כאשר הבנין עומד על תילו, הדאגה והאחריות לשמור על הישיבה והמקום, עברה להיות מוטלת על כתפי הציבור כולו.

בימי השואה, הוצא ע"י הנאצים ימ"ש כל תכולת בניין הישיבה לרחובה של עיר, והחיילים הנאצים שרפו במשך שעות ארוכות את ספרי הקודש. לאחר מכן ציינו הרשעים הללו באחד מעיתוניהם כי "אין גאווה גדולה מלהחריב את הישיבה הידועה ביותר… יהודי לובלין עמדו ובכו, אך התזמורת הצבאית גברה על היללות".

בשנים שלאחר המלחמה, השתמשו השלטונות במבנה לצרכים שונים ונוסד בו בית ספר לאחיות. לפני כעשור ולאחר סיכומים שונים, שב הבנין לידיים יהודיות, ועברה לרשות שלוחת הקהילה היהודית בוורשה, בלובלין. המקום עבר שיפוץ נרחב, מכספים שהוחזרו לקהילה. במסגרת השיפוצים חודשו אף בית המדרש והמקוה המפוארים שהיו שם בעבר.

בבנין הישיבה אמור היה לקום בית מלון יהודי, אלא שעם הזמן התברר כי גורמים בקרב ראשי הקהילה, שאינם שומרי תורה ומצוות, החליטו להקים במקום מסעדת נבלות וטריפות שתהפוך לשם דבר בעסקי המזון הטרף על כל המשתמע מכך.

למען כבודו של מי שפעל למען כבוד התורה ולומדיה, נעשים מאמצים רבים לביטול התוכנית, ע"י פנייה לגורמים ברחבי העולם היהודי.

כאמור, הדבר נחשף לראשונה ע"י עיתון "משפחה", ומערכת העיתון עומדת מאחורי הקמת הזעקה וההשפעה על כל הגורמים הנוגעים בעניין, בכדי להביא לביטול הדבר.