ארגון הפעילים יד לאחים פנה אל המועצה הדתית בירושלים עם מידע מרשיע על מסעדת 'קפה פורטה' שהוקמה לאחרונה ומשתייכת לכת מיסיונרית גדולה ומרכזית הפועלת בלב העיר ירושלים • בעוד אגף הכשרות בודק מקרוב את הנעשה בשטח המסעדה, נדהמו אנשיו לגלות כי בעלי המסעדה לא הסתפקו בפעולותיהם המפוקפקות אלא ניסו להעניק למשגיח הכשרות חומר מיסיונרי ואף להטיף לו רח"ל • הכשרות הוסרה לאלתר • יד לאחים הפיץ מנשרי התראה ברחבי העיר

מסעדת 'קפה פורטה' שהוקמה לאחרונה במרכז כלל בירושלים לא מכריזה על עצמה כמוקד מיסיונרי אולם בדיקה שערך ארגון הפעילים יד לאחים גילתה כי המסעדה שייכת לכת מיסיונרית גדולה ומרכזית מטעם 'היהודים המשיחיים' הפועלת בלב ירושלים. אנשי יד לאחים הצליחו להניח את ידיהם על פרסום פנימי מיסיונרי שבו נאמר: "קפה פורטה פותח את שעריו". באותו פרסום מבהירים אנשי הכת את מטרתם היומיומית: להעמיד תלמידים יהודים שיכירו באותו האיש וילכו בדרכיו רח"ל.

קרא עוד:

[postim]

עם התגבש הנתונים על המקום, פנה יד לאחים אל אגף הכשרות במועצה הדתית בירושלים בבקשה לפעולה מיידית להסרת הכשרות מהמסעדה. בפנייה נומק: "במתן ההכשר למסעדה יש שתי בעיות עיקריות: 1, עזרה למיסיונרים להפעלת המקום לשם פעילות מיסיונרית גלויה ונסתרת. 2, עזרה למימון פעילות המיסיון".

באגף הכשרות של המועצה הדתית התייחסו למידע ששיגר יד לאחים בחומרה רבה ופתחו בבדיקה יסודית בשטח המסעדה. בשלב ראשון התברר כי אין עילה חוקית להסרת הכשרות ונראה היה כי ידי המועצה הדתית ואנשיה כבולות. אלא שאז התחוללה תפנית מדהימה ששינתה את פני התמונה מן הקצה אל הקצה. הרב יעקב רוחמקין, מנהל אגף הכשרות של המועצה הדתית, תיאר במכתב ששיגר ליד לאחים כי באופן חמור, העזו המיסיונרים בעלי המקום להטיף למשגיח הכשרות עצמו ואף להעניק לו את ספר היסוד הפסול והטמא שלהם. בעקבות זאת, כתב, "הסרנו את הכשרות מהמקום".

ביד לאחים בירכו על הצעד הנחרץ שנקטה המועצה הדתית ופתחו בימים אלו במסע הסברה בכל רחבי ירושלים על מנת להזהיר את הציבור מפני ההתפשטות חסרת העכבות של המיסיונרים.
מנשרים מיוחדים תחת הכותרת "זהירות! מיסיון בלב ירושלים!" הופצו ברחובות העיר ובהם נאמר: "במסעדת 'קפה פורטה' בבנין כלל, רח' יפו ירושלים, מתנהלת הטפה מיסיונרית מובהקת. לסועדים במסעדת 'קפה פורטה' מוגשים חמרי הסברה אשר מטרתם להעביר יהודים לאמונה ב'אותו האיש'. לאחרונה ההינו המיסיונרים להגיש חומר מיסיונרי מפוקפק למשגיח הכשרות שפעל במקום. הכשרות הוסרה לאלתר מהמקום. יידע הציבור כי המיסיון על גרורותיו ממשיך לנעוץ את טלפיו בעיר הקודש ויש להזהיר גדולים על הקטנים שלא לנהל כל מגע עמם!", נאמר במנשרים.

להזהיר גדולים על הקטנים. 
המנשרים שהפיץ יד לאחים ברחבי ירושלים על המסעדה המיסיונרית

ניסיון להעניק למשגיח.
הרב יעקב רוחמקין, מנהל מחלקת הכשרות, של הרבנות בירושלים מודיע ליד לאחים על הסרת הכשרות