המנוח נולד בפורים תרצ"ט | נקרא על שם זקינו הגדול בעל המנחת אלעזר ממונקאטש | ההלוויה תצא בשעה בשעה 3 אחה"צ מבית המדרש 'מונקאטש' ברחוב יואל בירושלים לעבר הר הזיתים

קול נהי מציון: מבית החולים הדסה מגיע הידיעה המרה על פטירתו של בנן של קדושים הרב חיים אלעזר ראבינאוויטש ז"ל, לאחר מחלה קצרה בו התייסר ביסורים נוראים.

המנוח ז"ל נולד ביום הפורים שנת תרצ"ט, והינו בנו השני של הגה"צ הרב ברוך יהושע ירחמיאל ראבינאוויטש זצ"ל שכיהן אז כאב"ד העיר מונקאטש, נכדו של האדמו"ר הרה"ק בעל מנחת אלעזר ממונקאטש זצ"ל וקרוי על שמו הקדוש.

המנוח ז"ל למד בישיבת טעלז הנודע אשר בקליוולאנד אהיו, והיה מבחירי תלמידי של הראש ישיבה הגאון הנודע רבי מרדכי גיפטער זצ"ל. שמה עלה ונתעלה בידיעות התורה, ונתפרסם שמה כעילוי ותלמיד חכם גדול.

הרבה סבל ומכאוב ידע כל ימי חייו ובכל זאת כל ימיו צהלתו בפניו. שמחתו הגדולה ביותר היה כשהיה מתעמק בלימוד התורה אשר כה אהב.

התעסק הרבה בהדרת כתבי זקינו הקדוש בעל שם שלמה ממונקאטש זי"ע ושאר אדמו"רי בית מונקאטש, וכל ימיו עקב אחרי הדפסתם והוצאתם לאור, והיה שמח בכל עת אשר יצא לאור ספר חדש כלול בהדרו.

המנוח ז"ל השאיר אחריו ב' ילדים, בנו הרה"ג רבי יוסף אשר שליט"א, הגר בנו יורק. ובתו מרת פינקלשטיין אשת הנדיב הנודע מעיר אנטורפין בבלגיה. ואחיו כ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א, אחיו כ"ק אדמו"ר מדינוב, ואחות הנשואה להרב צבי וילימובסקי הי"ו.

הלוייתו תצא היום בשעה 3 אחר הצהרים מבית המדרש מנחת אלעזר מונקאטש ברחוב יואל בירושלים, העומדת תחת נשיאת אחיו כ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א, ויובא לקבורה במרומי הר הזתים בירושלים עיה"ק ת"ו, בסמיכות לקבר אמו הרבנית הצ' ע"ה בתו של רבינו בעל מנחת אלעזר זי"ע.

ת.נ.צ.ב.ה.