המונים צעדו אחר מיטתו של גאב"ד מאד זצ"ל | זקן רבני יוצאי הונגריה ונשיא מכון קול אריה | נטמן בבית החיים בניו ג'רסי בחלקת מונקאטש | גאון בענווה

מארצות הברית מתפשטת הבשורה המרה על פטירתו של זקן רבני הונגריה, הגה"צ רבי אליעזר עהרנרייך זצ"ל גאב"ד מאד, ונשיא מכון קול אריה.

המנוח זצ"ל נולד בשנת תרפ"ב לאביו הגאון רבי חיים צבי זצ"ל וקנה תורה וחכמה אצל בעל הלבוש מרדכי זצ"ל וכשהתייתם מאביו מגיל 16 הלך ללמוד אצל ש"ב הגאון מסערדאהלי זצ"ל, ועוד בטרם הגיע לעשרים שנה היה בידו כתב הורמנא וחזר לעיר מאד שם הוכתר כרב הצעיר של העיר וניהל את ישיבת אחיו ביד רמה.

דבק בעפר רגליהם של הצדיקים הרה"ק רבי שלום אליעזר מראצפערט זי"ע ואצל קודש הקדשים הרה"ק מרן מהר"א מבעלזא זי"ע, כן נסע להרה"ק האמרי חיים מויז'ניץ.

אחר המלחמה והחובן הנורא חזר לעיר,  מאד והתחיל להחיות נפש כל חי, והקים מחדש את הבתי מדרשות, מקווה טהרה, בתי חינוך. אך שלטון הקומיניזים ששלט שם הכריח אותו לעזוב, בשנת תש"ו הקים בית נאמן בישראל עם הרבנית ע"ה.

בשנת תש"י הגיע לארצות הברית ותחילה קבע את משכנו בקראון הייטס ולאחר מכן עבר לבורו פארק.

מיד בהגיעו לארצות הברית הקים את מכון 'קול אריה' להנציח שם ותפארת לבית אבותיו, האדיר את ספריהם של צאצאי הגאון בעל הקול אריה זצ"ל, ובמשך 63 שנות קיום המכון הוציא כמאה ספרים כולם שווים לטובה.

במסע ההלוויה צעדו המונים ובראשם האמדו"רים מספינקא, וויען, וסערדהאלי שליט"א, הגאון רבי אברהם יהושע ביק, ועוד שורה ארוכה של רבנים ואנשי שם. ונטמן בבית החיים בניו ג'רסי

השאיר אחריו ברכה את בנים ובנות, נכדים ונינים ההולכים בדרך אבותיו הק'.