רבה של שכונת 'נווה צבי' בירושלים ורב ביהמ"ד 'אור הצפון' • נפטר בערב שבת זמן קצר לאחר שהתמוטט ופונה במצב קשה מאוד לבית החולים "שערי צדק" • בן 84 היה בפטירתו.

ברוך דיין האמת: בערב שבת הלך לעולמו הגאון רבי אברהם הכהן קופשיץ זצ"ל, רב שכונת 'נווה צבי' שבירושלים ורב ביהמ"ד 'אור הצפון'.

קרא עוד:

[postim]

המנוח התמוטט בשעות הבוקר בביתו שברחוב בר אילן בירושלים, ופונה במצב קשה מאוד לבית החולים "שערי צדק", וכעבור זמן השיב את נשמתו ליוצרה. בן 84 היה בפטירתו.

הרב זצ"ל היה בנו של הגאון רבי צבי הירש הכהן קופשיץ זצ"ל שכיהן כר"מ בבית היתומים הידוע שנוסד ע"י מהרי"ל דיסקין זצ"ל. וחתנו של הרב חיים שרגא פייבל פרנק זצ"ל. והפך לאחיינו של גאב”ד ירושלים הגאון רבי צבי פסח פראנק זצ”ל ורב שכונת שערי חסד.

שימש כרב שכונת "נווה צבי" בירושלים ורב בית הכנסת המרכזי בשכונה 'אור הצפון'. שימש גם כראש כולל בטשעבין.

היה גדול בתורה והיה ידוע כפוסק הלכה חריף ופסיקותיו היו לשם דבר. הותיר אחריו דור ישרים מבורך בנים, וחתנים נכדים ונינים הולכים בדרכי השי”ת ותורתו. אחד מחתניו הוא הרב נחום יברוב, מרבני שארית ישראל ומחבר הספר "דברי סופרים" על הלכות אבלות.

הלוויתו יצא בערב שבת מליד ישיבת טשעבין בירושלים. ונטמן בהר הזיתים. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.