"בא"י קמו לפגוע בתורה ורבים מתנכלים ללומדי התורה, חפצים לבזותם ופוגעים בכל הקדוש לישראל" כותבים רבנים וראשי ישיבות מהארץ במכתבים לרבני ארה"ב, "אל מי נפנה לעת כזאת אם לא לאחינו שבגולה להיות נושאים עמנו בעולה של תורה ולעמוד לימין לומדיה''.

יהדות ארה"ב מתאחדת לחזק את לומדי התורה ולשגר מסר של חיזוק לציבור התורני בישראל. בשבת הקרובה יתאספו בניו ג'רסי לרגל הכינוס השנתי של ארגון "דרשו", מאות רבנים וראשי ישיבות, גדולי התורה בארה"ב, דיינים ורבני קהילות, כאשר על הפרק, התכנסות לחיזוק עולם התורה ועידוד הלומדים בכל רחבי העולם ובעיקר בארץ ישראל, מול הגזירות וההסתה כנגד לומדי התורה.

קרא עוד:

[postim]

בעוד רבני ארה"ב מכל המדינות והערים עושים את דרכם אל ניו ג'רזי כדי לשהות יחד בשבת של התאחדות וחיזוק, גדולי התורה בישראל כבר שיגרו אל הכינוס המכונה "הקונוונשן השנתי של עולם התורה", מכתבי ברכה וחיזוק, ובהם אמירות חריפות מאד לאור המצב הקשה של עולם התורה בישראל.  במכתבים ששיגרו רבים מהאדמורי"ם וראשי הישיבות, נכתב כי "זוהי עת צרה ליעקב ובארץ ישראל קמו לפגוע בתורה". בין גדולי האדמורי"ם והרבנים ששיגרו מכתבים, האדמורי"ם מויזניץ, מצאנז, ומודזיץ, חברי מועצת גדולי התורה הרה"ג אריה פינקל שליט"א, הרה"ג יצחק שיינר שליט"א, ראש ישיבת "חברון" הרה"ג דוד כהן שליט"א, וראשי ישיבת "פורת יוסף" הרה"ג משה צדקה שליט"א וחבר מועצת חכמי התורה הרה"ג שלום כהן שליט"א.  כל המכתבים שנשלחו לרגל הכינוס הגדול של "דרשו" עוסקים כאמור, בחיזוק וביצור עולם התורה אל מול המצוקה הקשה הקיימת בארץ.

הגאון הגדול רבי אריה פינקל, ראש ישיבת מיר כותב במכתבו, בין היתר "כעת כאשר בארץ ישראל 'משנאיה נשאו ראש' להכביד ולהקשות על לומדי התורה, ובני הישיבות, ופוגעים ברגל גסה בצפור נפש האומה, ודאי מוטל על כל אחד ואחד לישא בעול ובוודאי להתחזק ולהרבות תורה ותפילה שתרום קרן התורה ויהיה כבוד ותהילה לעם ה' בכל תפוצות תבל".

במכתב ששיגר מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א, נכתב 'אין תורה כתורת ארץ ישראל בעת אשר זדים קמו עלינו להצר צעדי עולם התורה בפלטרין של מלך, אל מי נפנה לעת כזאת אם לא אחינו שבגולה להיות נושאים עמנו בעולה של תורה ולעמוד לימין לומדיה".  במכתב נוסף ששלח חבר מועצת גדולי התורה, הגאון הגדול רבי יצחק שיינר שליט"א כתב כי "ובמיוחד הנני לדבר בשבח התכנית החשובה של 'הדף יומי בהלכה' שהנהיגו 'דרשו' בכל העולם ועתה מרחיבים יותר, בפרט בזמננו של רדיפת הדת בארה"ק, חיוני שכ"א ימסור את נפשו להתחזק בכך".

גם במכתבו של כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א קורא לציבור להתחזק דווקא בזמנ הזה בלימוד התורה וההלכה, "בעיקר בזמן הזה כאשר עת צרה היא ליעקב בפרט בארה"ק שמנסים לרמוס את כבוד התורה ולומדיה, בוודאי יש להתחזק בריבוי תורה ותפילה שיתרומם קרן התורה וישראל".

חבר מועצת גדולי התורה, ראש ישיבת "חברון" כנסת ישראל, הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א כתב "גדולה היא הבשורה בימים אלו אשר רבים מתנכלים ללומדי התורה לבזותם ולהלעיג להם במטרה להפחית מחן ערכם ולפגום בערך העליון והמקודש של לימוד התורה עמלה ויגיעתה, וכמה חיזוק יש בכנס זה לפאר ולרומם ערכם של עמלי התורה".

חבר מועצת חכמי התורה הגאון הגדול רבי שלום כהן כותב "ובפרט בזמננו אשר עם ישראל בזמנו נרדף להקשות על לומדי התורה ופוגעים בכל הקדוש לישראל, צריכים להתחזק בתורה ובתפילה שקרן התורה יעלה מעלה מעלה".

כאמור, הכנס יתקיים בשבת הקרובה בניו ג'רסי, כאשר במוצאי השבת יתקיים הקונוונשן בהשתתפות מאות רבות של רבנים וראשי הקהילות התורניות בכל רחבי ארה"ב מתוך מטרה לחזק את אור התורה ולומדי התורה, "יהדות ארה"ב תתייצב בגאון למען לומדי התורה ולמען הגדלת ערכם של תלמידי הישיבות והאברכים, כדי שבכל רחבי העולם יבינו שיהדות העולם שותפה יחדיו בחיזוק עולם התורה, בעיקר בימים קשים אלו בארץ ישראל", כך אומרים בהנהלת "דרשו", יוזמת הכינוס.