מחר תתקיים עצרת רבתית בבית המדרש הגדול ‘אור הצפון’ בירושלים במלאות השבעה לפטירת רבי אברהם הכהן קופשיץ זצ”ל, רבה שכונת ‘נווה צבי’ שבירושלים ובית הכנסת 'אור הצפון', בהשתתפות המונים מתושבי השכונה וממתפללי בית הכנסת.

במלאות ימי השבעה לפטירתו של הגאון רבי אברהם הכהן קופשיץ זצ”ל, רבה שכונת ‘נווה צבי’ שבירושלים, תיערך עצרת מספד והתעוררות בבית המדרש הגדול ‘אור הצפון’ בירושלים, שם כיהן כרב.

קרא עוד:

[postim]

העצרת הרבתית תתקיים מחר, יום חמישי, אור ליום שישי ד' כסלו, בשעה 8:00 בערב, בקומה השניה של בית המדרש. בהשתתפות המונים מתושבי השכונה וממתפללי בית הכנסת.

יספידוהו מרורים, הגאון הרב ישראל יעקב וייספיש – רב קרית מנחם עיר גנים, אחיו הגאון הרב יוסף חיים קופשיץ – מראשי ישיבת פורת יוסף וראש הוועדה הרוחנית בסמינר "בנות אלישיב", אחיו הרב ישראל אהרן קופשיץ – משגיח דישיבת תורה אור ורב בשכונת סנהדריה, הגאון הרב נפתלי נוסבוים – ראש ישיבת חיי משה, הגאון הרב ברוך מרדכי אזרחי – ראש ישיבת עטרת ישראל, הגאון הרב אריה פינקל – ראש ישיבת מיר ברכפלד.

הגאון רבי אברהם הכהן קופשיץ זצ”ל, הלך לעולמו בערב שבת, ושימש כרב שכונת ‘נווה צבי’ בירושלים וכרבה של בית המדרש הגדול ‘אור הצפון’. שימש גם כראש כולל בטשעבין.

המנוח התמוטט בשעות הבוקר בביתו שברחוב בר אילן בירושלים, ופונה במצב קשה מאוד לבית החולים “שערי צדק”, וכעבור זמן השיב את נשמתו ליוצרה. בן 84 היה בפטירתו.

הגאון זצ”ל היה בנו של הגאון רבי צבי הירש הכהן קופשיץ זצ”ל שכיהן כר”מ בבית היתומים הידוע שנוסד ע”י מהרי”ל דיסקין זצ”ל. וחתנו של הרב חיים שרגא פייבל פראנק זצ”ל. והפך לאחיינו של גאב”ד ירושלים הגאון רבי צבי פסח פראנק זצ”ל ורב שכונת שערי חסד. הלווייתו התקיימה בערב שבת מליד ישיבת טשעבין בירושלים. ונטמן בהר הזיתים.

היה גדול בתורה והיה ידוע כפוסק הלכה חריף ופסיקותיו היו לשם דבר. הותיר אחריו דור ישרים מבורך בנים, וחתנים נכדים ונינים הולכים בדרכי השי”ת ותורתו. אחד מחתניו הוא הרב נחום יברוב, מרבני שארית ישראל ומחבר הספר “דברי סופרים” על הלכות אבלות.