בהוראת אדמו"ר מבעלזא: הרה"ג ר' יהושע פינק הוכתר לרב ביהמ"ד דחסידי בעלזא "מחזיקי הדת" ברח' בן יעקב בבני ברק, וימלא את מקומו של חותנו הגדול הגה”צ רבי חיים יחיאל רויטמן זצ”ל, שנפטר באופן פתאומי.

כ"ק אדמו"ר מבעלזא הורה להכתיר את  הרה"ג ר' יהושע פינק בתור רב ביהמ"ד דחסידי בעלזא "מחזיקי הדת" בבני ברק ברח' בן יעקב, וימלא את מקומו של חותנו הגדול הגה”צ רבי חיים יחיאל רויטמן זצ”ל, שנפטר באופן פתאומי.

קרא עוד:

[postim]

לאחר ההתאוששות מאבל כבד בחצר הקודש בעלזא עם קבלת הבשורה על הסתלקותו הפתאומית של הגה”צ רבי חיים יחיאל רויטמן זצ”ל. הוכתר השבת חתנו  הרה"ג ר' יהושע פינק, המנהל הרוחני של רשת "בית מלכה", הוכתר השבת בתור "רב ביהמ"ד דחסידי בעלזא "מחזיקי הדת" בבני ברק ברח' בן יעקב".

הרב פינק מונה למלאות את מקומו של חותנו הגה"צ רבי חיים יחיאל רויטמן זצ"ל שהיה חבר ביד"ץ מחזיקי הדת בארץ ישראל, ורב בית המדרש בעלזא ברחוב בן יעקב בני ברק ומגדולי מורי הוראה בבני ברק

לפני קריאת התורה, בשבת בבוקר, עלה על הבימה בבית המדרש, דומ"ץ בעלזא בבני ברק הרה"ג ר' שמעון שיף, והכתיר את הרב פינק לרבה של בית המדרש. הרב שיף אמר "על דעת הרבנים ועל דעת מתפללי ביהמ"ד מכתירים אנו את הרב יהושע ב"ר חיים ברוך פינק לרב ביהמ"ד".

התרגשות אחזה בקהל באותם רגעים, וכל קהל המתפללים עברו אצל הרב החדש, הרב יהושע פינק, לברכו בברכת מזל טוב.